9:48 0 0
USO DE MASCARILLA NOS CLUBES DE TAEKWONDO

USO DE MASCARILLA NOS CLUBES DE TAEKWONDO

  Victor  |  septiembre 282020

USO DE MASCARILLA NOS CLUBES DE TAEKWONDO.


ASUNTO: USO DE MASCARILLA NOS CLUBES DE TAEKWONDO DEPORTE FEDERADO
A todos os clubes,

Comunicamos a todos os clubes que, ante as últimas actualizacións en materia de seguridade sanitaria asociada á COVID19, non se establece a obriga do uso de mascarilla na práctica do deporte federado polo que todos os deportistas e clubes afiliados á FGT deberán rexerse exclusivamente polo protocolo de seguridade COVID19 aprobado pola Federación Galega de

Taekwondo, publicado na web oficial da FGT

https://www.dropbox.com/s/u3d36ouhfi47cjk/2020_COVID%2019_PROTOCOLO%20VOLTA%20TKD_AC TUALIZADO_6XULLO20.pdf?dl=0 e que conta co visto e prace da Secretaría Xeral para

o Deporte.

Asimesmo, todos aqueles deportistas que desexen de maneira voluntaria adestrar con mascarilla, poden facelo. Ó mesmo tempo, os clubes poden tomar calquera outra medida que contribúa á mellora da seguridade no entorno do clube e os afiliados.

Este texto fai referencia á última normativa publicada que poidera ser actualizada en calquera momento se a situación sanitaria o require polo que vos recomendamos permanezades atentos a calquera actualización das mesmas.

Moitas gracias.

 
 
 

Archivo